Làm visa Trung Quốc hết bao nhiêu tiền?

Hotline: 096.575.3521 VISA Trung quốc 3 tháng 1 lần (15 ngày/lần) = $63, 3 tháng 2 lần (15 ngày/lần) = $125, 6 tháng nhiều lần (30 ngày/lần) = $170, 1 năm nhiều lần (30 ngày/lần) = $240.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ Visa Trung Quốc giá rẻ nhất Hà Nội


Giá dịch vụ làm visa Trung Quốc

Bản thông báo giá dịch vụ xin visa Trung Quốc và lệ phí xin cấp Visa Trung Quốc. Hotline: 096.575.3521


Giá dịch vụ làm visa Trung Quốc du lịch và thương mại năm 2015

Bản thông báo giá dịch vụ xin visa Trung Quốc và lệ phí xin cấp Visa Trung Quốc năm 2015 tại Hà Nội Công ty tư vấn Asimic.

 


Giá dịch vụ làm visa Trung Quốc du lịch và thương mại tháng 12 năm 2013

Bản thông báo giá dịch vụ xin visa Trung Quốc và lệ phí xin cấp Visa Trung Quốc tháng 12 năm 2013 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Công ty tư vấn Asimic.


Giá dịch vụ làm visa Trung Quốc du lịch và thương mại tháng 11 năm 2013

Bản thông báo giá dịch vụ xin visa Trung Quốc và lệ phí xin cấp Visa Trung Quốc tháng 11 năm 2013 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Công ty tư vấn Asimic.


Giá dịch vụ làm visa Trung Quốc du lịch và thương mại

Liên hệ 096.575.3521. Bản thông báo giá dịch vụ xin visa Trung Quốc và lệ phí xin cấp Visa Trung Quốc  tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Công ty tư vấn ACM.

 


Giá dịch vụ làm visa Trung Quốc du lịch và thương mại tháng 9 năm 2013

Bản thông báo giá dịch vụ xin visa Trung Quốc và lệ phí xin cấp Visa Trung Quốc tháng 9 năm 2013 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Công ty tư vấn Asimic.


Giá dịch vụ làm visa Trung Quốc du lịch và thương mại tháng 8 năm 2013

Bản thông báo giá dịch vụ xin visa Trung Quốc và lệ phí xin cấp Visa Trung Quốc trong tháng 8 năm 2013 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Công ty tư vấn Asimic.


Báo giá và lệ phí Visa Trung Quốc tháng 7 năm 2013

Công ty TNHH tư vấn Asimic xin gửi tới Quý khách hàng về giá dịch vụ xin visa Trung Quốc và lệ phí xin cấp Visa Trung Quốc có liên quan tháng 7 năm 2013 như sau: