visa Trung Quốc online

  • Thủ tục xin Visa Trung Quốc điện tử

    Người Việt Nam muốn đến Trung Quốc đi du lịch, thăm thân nhân hay làm thương mại có thể xin visa trực tuyến, Visa Trung Quốc điện tử (e-visa) thay vì phải lên cơ quan chức năng để xin phép như thông thường.