hồ sơ gia hạn visa cho người Trung Quốc

  • Thủ tục gia hạn visa cho người Trung Quốc mới nhất năm 2019

    Gia hạn visa là thủ tục bắt buộc đối với mọi công dân Trung Quốc khi đã sắp hết thời hạn visa mà vẫn muốn lưu trú thêm tại Việt Nam. Trong bài viết sau đây, văn phòng visa ACM sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục gia hạn visa cho người Trung Quốc đầy đủ nhất.