Miên giấy phép lao động cho người Trung Quốc

  • Những trường hợp người Trung Quốc nào được miễn giấy phép lao động?

    Người Trung Quốc khi làm việc tại Việt Nam có thười hạn từ 03 tháng trở lên thì cần làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.  Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp người Trung Quốc được miễn giấy phép lao động. Văn phòng visa ACM sẽ làm rõ điều đó qua bài viết sau đây.